fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

1. Alapadatok

1.1. Az adatkezelő az XPR Media Kft. (székhely: 7677 Orfű, Széchényi tér 24.; Cégjegyzékszám : 02-09-085145; Statisztikai számjel: 27968699-4791-113-02; Adószám : 27968699-2-02; e-mail: hello@xpr.hu) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő felkéri Önt, mint a honlap felhasználóját, hogy a honlap tartalmának használatát megelőzően olvassa el és vegye tudomásul a jelen felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot. A honlap használatával Ön a felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot ráutaló magatartással elfogadja. Kérjük, hogy amennyiben a felhasználási feltételeket és a jogi nyilatkozatot elfogadni nem áll módjában, akkor a honlap használatától tekintsen el.

1.3. Az Adatkezelő a honlap keretében minden felhasználónak engedélyezi, hogy csak és kizárólag személyes felhasználási célra, a kereskedelmi felhasználás és a vagyonszerzési célzat mindenkori kizárásával a honlap tartalmát megtekintse, letöltse és azt részben vagy egészben elmentse. A felhasználó nem jogosult ugyanakkor a honlapon található tartalmak módosítására, megcsonkítására, vagy bármely egyéb megmásítására, másolására, nyilvános felhasználására, értékesítésére vagy bármely egyéb, kereskedelmi vagy vagyonszerzési célú felhasználására az Adatkezelő kifejezett hozzájárulása nélkül. Minden az Adatkezelő honlapján található elem, valamint maga a honlap, mint egész, szerzői jogi oltalom alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében. E szerzői jogi oltalom fenti módon vagy bármely egyéb módon történő megsértése kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.

1.4. A honlap által felkínált letöltési lehetőségekkel csak az a felhasználó élhet, aki a letöltést megelőzően elfogadta a fájl, szoftver, adatlap vagy egyéb tartalom letöltésére vonatkozó, a honlap által automatikusan ismertetett felhasználási feltételeket. A letöltött tartalmi elemek a letöltést követően kizárólag a felhasználási feltételekkel összhangban használhatók. Az Adatkezelő a legmodernebb követelményeknek megfelelő, rendszeresen frissített vírusszűrő szoftvert alkalmaz, ennek ellenére a számítógépes vírusok és más kártékony programok átvitelének lehetősége teljesen nem zárható ki. Az Adatkezelő visszautasít mindennemű felelősséget arra az esetre, ha a fájl, szoftver, adatlap vagy egyéb tartalom letöltése kapcsán a fogadó számítógépes rendszerben kár keletkezne.

1.5. Az érintettek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások – különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A kiskorú és cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy a mindenkor hatályos Ptk. szabályai alapján tehet érvényes jognyilatkozatot a hozzájárulás megadására. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja a regisztrációhoz, kapcsolati űrlapokhoz, illetve a hírlevél küldéshez szükséges adatok felvétele és kezelése.

3.2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bizonyos funkcióinak használatát regisztrációhoz/bejelentkezéshez kösse. A regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához a felhasználónak az e-mail címét, felhasználó nevét és jelszavát kell megadnia. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció/bejelentkezés sikeres lefolytatásához szükséges adatok terjedelmét saját döntése alapján, bármikor, a fentiektől eltérően határozza meg. A megadott e-mail címet, felhasználó nevet és jelszót az Adatkezelő titkosan kezeli, az adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át.

3.3. A felhasználónak neve és e-mail címe megadásával, az Adatkezelő honlapján lehetősége van feliratkozni a cég hírlevelére, illetve felvenni a kapcsolatot a cég ügyfélszolgálatával. A feliratkozott felhasználók részére az Adatkezelő rendszeres időközönként hírlevelet küld a megadott e-mail címre. A hírlevél tartalmát kizárólag Az Adatkezelő határozza meg, így a hírlevél tartalmának befolyásolására a feliratkozott felhasználóknak lehetőségük nincs. A Hírlevélre történő feliratkozás nem jogosítja a felhasználót a hírlevél átvételére, annak kiküldése kizárólag az Adatkezelő döntése szerint alakul. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat, így a jövőben nem fogja megkapni azt. A regisztráció során a felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozás nélkül nem küld hírlevelet. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a hírlevél funkció elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

3.4. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapjának üzemeltetéséhez ún. cookie-kat [sütiket] használjon. A cookie-k [sütik] apró információs csomagok, amelyek automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó számítógépén. A honlap így képes személyre szabott használatot nyújtani a felhasználónak, információkat gyűjteni a használatra vonatkozóan és arra is lehetőség nyílik, hogy ne kelljen minden alkalommal bejelentkezni a honlap megnyitásakor. A felhasználónak az általa alkalmazott böngésző beállításain keresztül nyílik lehetősége a cookie-k [sütik] használatának engedélyezésére vagy tiltására.

4. Az adatkezelésbe bevont adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 1. név
 2. elektronikus elérhetőség (email-cím).
 3. telefonszám,
 4. webcím

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

5.  Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.3. Az Érintett adatainak kezelésének megszüntethető az Adatkezelő ügyfélszolgálatának felkerésével.

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6.  Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett elsődlegesen elektronikus – az Adatkezelő honlapján történő – regisztrációval, továbbá postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közölheti az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 3. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

6.5. Az Adatkezelő legjobb szándéka ellenére sem tudja garantálni a honlapján található tartalmak hiánytalanságát, teljességét és pontosságát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapja tartalmát bármikor, a saját döntése szerint, a regisztrált felhasználók vagy egyéb személyek előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy annak üzemeltetésével felhagyjon. Az Adatkezelő kifejezetten visszautasítja a fent írtakból esetlegesen eredő károkért (elmaradt haszon, adatvesztés vagy az üzleti tevékenység felfüggesztése) való felelősséget.

6.6. A felhasználók által közölt (a honlapon található e-mail elérhetőségre elektronikus levélben eljuttatott) kommunikációkat, valamint a felhasználók által – a honlapon található, különféle alkalmazások (chat ablak, fórum funkció, egyéb hozzászólások) segítségével – közzétett tartalmakat és a felhasználók megismert adatait az Adatkezelő kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át. A felhasználó nem közölhet az oldalon semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, nem helyezhet el az oldalon más felhasználó tevékenységét vagy az Adatkezelő rendszerének működését befolyásoló kódot. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói hozzászólásokat vagy más, elhelyezett tartalmi elemeket, bármikor, indoklás nélkül moderálhassa vagy törölhesse. A hozzászólások vagy más, elhelyezett tartalmi elemek a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, azokat tartalmilag nem ellenőrzi, így honlapon elhelyezett tartalomért minden felhasználó saját maga tartozik büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősséggel.

6.6.1 Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

a, Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: ¬érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése.

b, Személyes konzultáció, jelentkezés, elbírálás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, webcím

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges

Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében;

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41);

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok a lenti 2. pontban foglaltak szerint kerülnek további kezelésre; elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a személyes konzultáció ellehetetlenülése.

c, Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

d, Analitika és sütik

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomyagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a bőngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten.

A www.xpr.hu oldal, a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését. Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól.

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat XPR Media Kft. arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg.

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy pl. egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap.

Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Googley Analytics és Facebook pixart használja az oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken: Google , Facebook.

Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

6.7. Az Adatkezelő honlapján harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozások, linkek helyezkednek el. A hivatkozásokra történő kattintással a felhasználó elhagyja az Adatkezelő honlapját. Az Adatkezelő nem vizsgálta meg és nem kíséri figyelemmel e honlapok tartalmának alakulását. A linkekre kattintva elérhető honlapokat minden felhasználó saját felelősségére használja, Az Adatkezelő az ilyen honlapok tartalmáért nem felel és kifejezetten visszautasít mindennemű, azok használatából esetlegesen eredő felelősséget.

7.  Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok – különös tekintettel az  Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének rendelkezéseire – érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő székhelyén kerül sor a 7677 Orfű, Széchényi tér 24. sz. alatti címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által a honlapján tett látogatás során meghatározott adatokat gyűjtsön a JavaScript vagy egyéb technológiai eszköz segítségével az alábbi adatokra kiterjedően: adatfájl-kérés szerverhez; a használt böngésző gyártmánya, típusa, nyelve, verziója; a használt operációs rendszer; az alkalmazott felbontás; egyéb telepített bővítmények észlelése [JavaScript, Flash Player, stb.]; cookie-k [sütik]; kattintások a honlapon; belépés és adatkérések kelte. Az Adatkezelő a fentiek szerint gyűjtött adatokat kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra, valamint a honlapjának javítása céljából használja fel.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.  Tájékoztatás kérése, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.4. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Egyoldalú módosítás lehetősége

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen verzió száma:

V1/2019.11.02.